54524970_2310464622367725_3516779755233869824_n

Rekstenbygget

Hilmar Rekstens ærverdige rederilokaler huser i dag et innovativt miljø med en rekke moderne bedrifter innen bl.a. eiendom og eiendomsutvikling, olje, gass, shipping, finans, retail, PR og teknologi.