Hortlandsvegen 1 - haukedal bygget

Hjortlandsvegen 1A og 1B

Kombinasjonsbygg med god tilkomst i Ã…sane.